sopononline.net

สถิติการเข้าชม

วันนี้21
เมื่อวาน18
สัปดาห์นี้39
เดือนนี้412
ทั้งหมด114303

Currently are 2 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล

ตัวโน้ต
ตัวโน้ตเป็นเครื่องหมายทางดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้บันทึกแทนเสียงร้อง หรือเสียงดนตรี มีชื่อเรียก และวิธีการเขียนแต่ละลักษณะ แตกต่างกันไป ซึ่งในเบื้องต้นจะเรียนรู้เพียง 5 ลักษณะดังนี้
ตัวกลม
ตัวขาว
ตัวดำ
ตัวเขบ็ต 1 ชั้น
ตัวเขบ็ต 2 ชั้น
ค่าของตัวโน้ตของแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน แต่โน้ตแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้
โน้ตตัวกลม มีค่ามากที่สุด
โน้ตตัวขาว มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลม
โน้ตตัวดำ มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาว
โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำ
โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น
ดังนั้นถ้าสมมุติให้ตัวกลมมีค่า 4 จังหวะ
โน้ตตัวขาวจะมีค่า 2 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลม
โน้ตตัวดำจะมีค่า 1 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาว
โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้นจะมีค่า 1/2 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำ
โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้นจะมีค่า 1/4 จังหวะเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวเขบ็ต1 ชั้น

แผนภูมิการกระจายค่าตัวโน้ต

 

แผนภูมิอัตราตัวโน้ตด้านบนนี้ จะแสดงความสัมพันธ์ของโน้ตทั้ง 5 ชนิด ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องอัตราตัวโน้ตได้ดีขึ้น

ตัวหยุด
ตัวหยุด คือเครื่องหมายแสดงถึงการเงียบเสียง (แต่จังหวะยังคงดำเนินอยู่)
ตัวหยุดแต่ละชนิดจะมีค่าแสดงการเงียบเสียงแตกต่างกันไป ซึ่งจะเหมือนกับลักษณะของตัวโน้ต สามารถเปรียบเทียบค่าตัวหยุดกับตัวโน้ตแต่ละตัวดังนี้
ตัวหยุดตัวกลม = ตัวกลม 
ตัวหยุดตัวขาว = ตัวขาว 
ตัวหยุดตัวดำ  = ตัวดำ
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น = ตัวเขบ็ต 1 ชั้น
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 2 ชั้น = ตัวเขบ็ต 2 ชั้น
ค่าของตัวหยุดของแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน แต่ตัวหยุดแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้
ตัวหยุดตัวกลม มีค่ามากที่สุด
ตัวหยุดตัวขาว มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลม
ตัวหยุดตัวดำ มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาว
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำ
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 2 ชั้น มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น
ดังนั้นถ้าสมมุติให้ตัวหยุดตัวกลมมีค่า 4 จังหวะ
ตัวหยุดตัวขาวจะมีค่า 2 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวกลม
ตัวหยุดตัวดำจะมีค่า 1 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวขาว
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้นจะมีค่า 1/2 จังหวะ เพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวดำ
ตัวหยุดตัวเขบ็ต 2 ชั้นจะมีค่า 1/4 จังหวะเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวเขบ็ต1 ชั้น

บรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก

บรรทัด 5 เส้นเป็นบรรทัดที่ใช้สำหรับบันทึกตัวโน้ตเพื่อบอกระดับเสียงสูงต่ำของเสียง โดยมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกันตามแนวนอน มี 5 เส้น 4 ช่อง การนับให้นับเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่ 1 และช่องล่างสุดเป็นช่องที่ 1 เรียงตามลำดับขึ้นไปด้านบน

การบันทึกตัวโน้ตลงบนบรรทัด 5 เส้นสามารถบันทึกได้ 2 วิธีคือ บันทึกให้หัวตัวโน้ตคาบเส้นของบรรทัด 5 เส้นและบันทึกให้หัวตัวโน้ตอยู่ในช่องของบรรทัด 5 เส้น

 

โน้ตคาบเส้น

 

โน้ตในช่อง

 

เรียงลำดับโน้ตจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง

 

กุญแจประจำหลัก จะเขียนอยู่ทางด้านซ้ายมือ ของทุกบรรทัด เพื่อกำหนดระดับเสียงของตัวโน้ตกุญแจประจำหลัก 2 ชนิดที่ควรรู้จักในเบื้องต้น คือ กุญแจซอล (G Clef) ใช้กับเครื่องดนตรีเสียงสูง และกุญแจฟา (F Clef) ใช้กับเครื่องดนตรีเสียงต่ำ กุญแจประจำหลักที่ใช้ในการในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์คือ กุญแจซอล ในบทเรียนนี้เราจึงศึกษาเฉพาะกุญแจซอล

กุญแจประจำหลักซอล หัวของกุญแจ จะคาบเส้นที่ 2 ของบรรทัดห้าเส้น ทำให้โน้ตตัวใดที่คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น มีชื่อว่า ซอล (G)

 

ซอล

เมื่อเขียนโน้ตต่อจากโน้ตตัวซอล(G) เรียงตามลำดับขึ้น หรือลงจะสลับกันไป ระหว่างโน้ต คาบเส้น กับโน้ตในช่อง ทำให้รู้ชื่อโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นทั้งหมด

 

                                  มี            ฟา        ซอล          ลา           ที            โด          เร            มี             ฟา
                                  E             F           G             A             B             C          D            E              F

เราสามารถบันทึกโน้ตใต้เส้นที่ 1 และเหนือเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งจะได้โน้ตตัวเร(D) และตัวซอล(G) ตามลำดับ

 

                          เร          มี          ฟา        ซอล       ลา          ที         โด         เร            มี          ฟา        ซอล
                          D          E          F            G          A           B           C         D            E           F           G


เมื่อบันทึกโน้ตเลยจากบรรทัด 5 เส้น เส้นน้อยจะปรากฎขึ้น มีลักษณะเป็นขีดสั้น ๆ ที่ช่วยขยายโน้ตที่ต่ำลง หรือสูงขึ้นกว่าบรรทัด 5 เส้น ทำให้เมื่อบันทึกต่อจากโน้ตตัวเร(D) จะได้โน้ตตัวโด(C) และบันทึกโน้ตต่อจากตัวซอล(G) จะได้โน้ตตัวลา(A) ตามลำดับ

 

                โด         เร         มี        ฟา     ซอล       ลา        ที        โด       เร         มี         ฟา      ซอล       ลา
                 C          D        E         F        G          A         B          C       D         E         F          G          A

 

iNivoSlider

วันเวลาปัจจุบัน